Apostil Şerhi Nedir?

Her ülke kendi içinde bir ana yasa ve kanunlar bütünü ile yönetilir ve tüm ilerleyiş bu gerçekler üzerine kuruludur. Her ülke kendi içindeki kanunlara tabi olduğu için ekstra durumlar hariç başka ülkelerin kararlarını, kanunlarını tanımakta zorunluluğu yoktur. Bu durum özellikle iç ilerleyişte belirgin olarak ortaya çıkar. Çeşitli sebeplerle ülke içi alınan bazı belge ve kararlar yurt dışında tanınmaz ve bu çeşitli aksiliklerin ortaya çıkmasına neden olur. İşte bu gibi durumlarda apostil şerhi konusunun önemi ortaya çıkar. Hukuki bir durum olan Apostil şerhi prosedür olarak son derece kolay uygulanır ve birçok işlemin kolaylaşmasına neden olur.

 

Apostil Şerhi Nasıl Uygulanır?

Apostil şerhi vurulan bir mühürdür. Yasal olarak alınan ülkenin bu kararı başka bir ülkede kullanmak isteyen kişilerin belgesinde kullandığı bir mühür. Birçok ekstra yazışmanın, zaman kaybının ve engeline önüne geçmek için çok pratik olan uygulama kolayca yapılabilir. Doğru kanallar kullanarak. Bu uygulamayı seçmeyerek kararın alındığı ülke ışında alınan kararları tanınır hale getirmek çok büyük uğraşlara neden olur.

 

Apostil Şerhi Alternatifi

Herhangi bir yasal kararı tanınır hale getirmek için kullanılan Apostil Şerhi mührünün alternatifi için tek bir yol vardır, bu yol son derece zaman kaybı yaşatır. Boşanma benzeri bir kararı el alalım ve Apostil şerhi olmadan gidilen ülkede kararı tanıtmak istiyorsanız. Bunun için bağlı olduğunuz ülkenin konsolosluğuna başvuruda bulunmalı bunun için beklemeli ücret vb. kırtasiyeler ile uğraşmalısınız. En son olarak onaylatmak istediğiniz ülkenin yetkili mercilerinden geçmelidir. Bu çok büyük zaman kaybı anlamına gelmektedir.

 

Apostil Şerhi Nerelerde Kullanılır?

Türkiye’nin ve birçok ülkenin imzaladığı uluslararası kararları tanınması ile ilgili anlaşma nedeniyle apostil şerhi tanınmak zorunda olan bir karardır. Birçok yasal belge için kullanılan bu mühür yasal bir zorunluluktur kullanılacak ülke için. Kullanım alanı çok geniş olan bu mührü noter belgelerinde senetlerde, yasal alınan tüm kararlarda kullanılabilmesi mümkündür. Kişiler arası noter huzurunda yapılan anlaşma ve sözleşmelerde içinde kullanılır ve belgelerin başka ülkede tanınırlığını gösterir.

 

Apostil Şerhi Kabul Olmama İptal Olma Durumu

Kullanılacak ülkenin uluslararası alanda gerekli anlaşmalarda bulunmaması nedeniyle bu mühür kabul görmeye bilir. Ülke kanunları doğrultusunda olanağa üstü hal ve benzeri durmalarda bozulma hakkı kullanılacak ülke için saklı tutulur. Normal şartlara kabul zorunluluğu olan bu mühür alım şekli ve itiraz doğrultusunda belgenin yasal çerçeveler dışında olma durumunda iptali istenebilir.

 

 

Apostil Şerhi içerisinde;

  • Belgeyi düzenleyen ülkenin adı
  • Belgeyi imzalayan kişinin adı soyadı
  • Belgeyi imzalayan bireyin sıfatı
  • Belgeye basılan mührün hangi makama ait olduğu
  • Belgenin düzenlendiği yer
  • Belgenin düzenlendiği ve tasdik edildiği tarih
  • Apostil şerhini düzenleyen makam
  • Apostil şerhinin numarası
  • Apostil şerhi düzenleyen makamın kaşesi veya mührü
  • Apostil düzenleyen yetkili kişinin imzası