Osmanlıca 600 yıllık bir imparatorluk sergileyen Osmanlı devletinin resmi dili, yazışma dili, gündelik olarak sokakta kullanılmış ve halen birçok Dil Edebiyat ve Tarih fakültelerinde öğrenilen ve öğretilen bir dil özelliğindedir.

Dilin Farsça Arapça ve Türkçe dillerinden hareketle ortak oluşturulmuş bir dil olması sebebiyle, öğrenilmesi ve anlaşılması uzun zaman sürecini kapsar. Günümüz araştırmalarında bu dile ait öğrenme ve bilme dengesini Osmanlıca tercüme uzmanları aracılığıyla bilinebilir.

Yüksek bir kültür dili olması sebebiyle Osmanlıca tercüme bu imparatorluğun dünyanın birçok yerinde bulunan yazılı eserleri anlamamız açısından önem kazanan bir faaliyettir. Osmanlıca çeviri ile Osmanlıca diliyle yazılmış kaynakların iletilerinin bilen bir dil uzmanı aracılığı ile çözümlemeyi sağlar. Osmanlıca Çeviri işi bilen bir dilbilimcinin işi olmaktadır.

Osmanlıca tercümanlık günümüz öncesinden de günümüzde önemini koruyan çözümlemesi uzmanlık gerektiren diller için bir faaliyet alanı olarak önem arz etmektedir. Bir yaşamış veya yaşayan bir dilin bütün gramer yapısı, anlam bilgisini, cümle yapısı hakkında sağlıklı bilgiler dil eğitiminde uzmanlaşmış uzman ve araştırmacı kişilerin işidir.

Bunun bir gerekliliği olarak bilinmeyen metinleri anlamak, dil çevirisini yapmak için yeni bir istihdam alanı da Tercümanlık olmuştur. Bilmediğimiz diller hakkında en doğru ve sağlıklı bir şekilde anlamamızı sağlayan bu uğraşı kendine iş olarak seçen ve genelde bir değil birden fazla dil konusunda uzmanlaşan, yeterli bilgiye sahip olan çevirmen olarak adlandırılan dil uzmanları etkin faaliyet göstermektedir.