Yeminli Tercüme nedir?

Portakal Tercüme, 52 dilde noter yeminli çevirinizi kaşeli, ıslak imzalı olarak doğru şekilde size çevirilerinizi teslim ediyor.
Peki yeminli tercüme nedir?

Lisans eğitimini bölüm mezunu olarak bitirmiş, tecrübeli, tercüme bürosunda çalışan ve aynı zamanda yapacağı tercümelerde belgeye sadık kalarak birebir çevireceğini, çevirdiği belgenin sorumluluğunu alıp noter huzurunda yemin eden (beyanı okuyan ve imzalayan) kişiye verilen yetkidir.

Yeminli tercümanın yaptığı tercümelerde kendisine ait kaşe ve imzasının bulunması halinde anlaşmalı olduğu noterde evraklarınızı tasdik ettirebilirsiniz. Portakal tercüme aynı zaman İstanbul adliyesinde tüm diller bilirkişi tercüman yetkisine de sahiptir.

Yeminli Tercüman nedir?

Yeminli Tercüman; bildiği dili resmi evraklarla kanıtlayan ve ilgili noterler tarafından yemin belgesi hazırlanarak elde ettiği yemin zaptına yeminli tercüman denir.

 

Yeminli tercüman belgesi nasıl alınır?

Yeminli tercümanlık belgesi almak için aşağdıkaki niteliklerin karşılanması gereklidir
• Türkiye cumhuriyeti vatandaşı olması gereklidir.
Kaynak dili(mevcut dil) ve hedef dili(çevirilecek dil) çok iyi bilmesi gerekir.
• Dili bildiğine dair üniversite diploması, transkript, yükseköğrenim belgesi, mastır belgeleri gibi resmi evrakların olması gerekmektedir.
• Tercüme bürosuna bağlı olarak çalışması gerekir.
• Tercüme bürosunun anlaşmalı olduğu noterde yemin zaptı çıkartılır ve tercüman noter önünde her iki dili de tarafsız ve doğru olarak yazılı ve sözlü tercüme çeviri hizmeti vereceğine dair yemin eder.Bu işlem yapılmadan yeminli tercüman belgesi alınamaz.

 

Yeminli tercüme ve yeminsiz tercüman arasındaki fark nedir?

Yeminli tercüman tercümesini yaptığı belgelerin altına kendi kaşesini ve imzasını atarak resmi kurumlarda belgenin geçerliliği sağlar.
Yemin belgesi sahibi olmayan tercümanın yaptığı belgelerin altına kaşesini ve imza atma yetkisi yoktur bundan dolayı da resmi kurumlarda geçerliği de yoktur.
Ayrıca noter tasdiki olacak resmi belgenin tercümesine sadece yeminli tercüman imza atabilir. Yemin belgesi olmayan tercümanın yaptığı tercümeleri noter onaylamaz.

Yeminli Tercümenin Faydaları Nelerdir?

Yeminli tercüme yapılan belgenin tercümanın imzası ve kaşesi mevcuttur bundan dolayı yapılacak tüm tercüme işlemlerinizin doğru ve orijinal dosyaya bağlı kalarak birebir tercümesi yapılarak belgenin sorumluluğunu üzerine alır. Yeminli tercüme yaptırdığınız tüm çeviriler resmi makamlarda geçerlidir. Noter tasdikli tercümelerinizide ancak yeminli tercüme bürosunda yaptırarak belgeniz noter tasdik işlemi olur. Ve Portakal Tercüme Bürosu olarak tüm çalıştığımız tercümanlarla gizlilik sözleşmesi içerisinde çalışmaktayız dosyalarınız hiçbir şekilde üçüncü şahıslarla paylaşılmamaktadır.
Hangi tür belgeler Yeminli Tercüme gerektirir?
Her belge yeminli tercüme gerektirmez. Genellikle doğum belgeleri, diplomalar, not dökümleri, pasaport, kimlik gibi kişisel belgeler ve her tür hukuki belgeler yeminli tercüme gerektirir.

Yeminli tercüme onayını hangi makamlar ister?

yeminli çeviri genellikle devlet daireleri, üniversiteler, bankalar, noterler, konsolosluk tarafından talep edilir.